Voor het Angelman Syndroom

Schenken

Wilt u een donatie aan de Nina Foundation doen. Dit kan op twee manieren:

  1. een gewone (eenmalige) gift; of
  2. een periodieke gift.

Als u een gift doet aan de Nina Foundation, mag u die in principe in aftrek brengen voor de inkomstenbelasting (aangezien de Nina Foundation de ANBI-status heeft). Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Voor gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

  1. U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan;
  2. Het totaal bedragen van uw giften is meer dan het drempelbedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken;
  3. U mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

Voor periodieke giften geldt – anders dan bij de gewone giften – geen drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag. Wel dient u de periodieke gift schriftelijk vast te leggen. Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de Nina Foundation.  De belastingdienst heeft op haar website een standaard-overeenkomst opgenomen. Deze kunt u terugvinden op: