Voor het Angelman Syndroom

Privacy Verklaring

Stichting Nina Foundation verwerkt in het kader van haar werkzaamheden persoonsgegevens. Stichting Nina Foundation hecht waarde aan uw vertrouwen in haar organisatie en doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Zij heeft haar privacy beleid dan ook ingericht conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy verklaring is van toepassing op alle verwerkingen van (persoons)gegevens binnen Stichting Nina Foundation.

Verwerking (persoons)gegevens
Indien u een relatie bent van Stichting Nina Foundation, dan worden uw (persoons)gegevens verwerkt indien en voor zover dat in het kader van haar doelstelling nodig is om zodoende haar opdracht optimaal uit te voeren. Daarbij verwerken wij bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en soms bankrekeningnummer. Dit doen wij om bijvoorbeeld donaties te registreren zodat de boekhouding op orde is.

Bewaring van (persoons)gegevens
De (persoons)gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, maximaal 5 jaar, tenzij wettelijk een langere bewaartermijn geldt of Stichting Nina Foundation hierbij een zwaarwegend belang heeft. Daarna worden ze verwijderd. De bedrijfsgegevens en contactgegevens die nodig zijn als naslagwerk voor de belastingdienst, blijft gedurende de noodzakelijke termijn in ons bestand. De (persoons)gegevens worden niet met derden gedeeld tenzij dit in het kader van onze doelstelling noodzakelijk is. Enkel in dat kader zal Stichting Nina Foundation (persoons)gegevens met derden delen.

Verwerking van (persoons)gegevens voor andere doeleinden
We verwerken uw (persoons)gegevens voor evaluatie-, marketing- en ontwikkelingsactiviteiten, zoals enquete- en evaluatieformulieren, maar ook voor nieuwsupdates, uitnodigingen voor evenementen en marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn. In het kader van de relatie of indien u zich hiervoor inschrijft, gebruiken wij uw (persoons)gegevens om u nieuwsbrieven of uitnodigingen te sturen, respectievelijk om u te registreren als deelnemer aan een evenement of seminar. Dit gebeurt alleen in het kader van de uitvoering van de doelstelling of indien u daarin heeft toegestemd.
Hierbij kan het zijn dat Stichting Nina Foundation voor bepaalde werkzaamheden externe dienstverleners inschakelt, zoals IT providers/automatiseerders, beheerders voor opslag van documenten of andere leveranciers voor bepaalde ondersteunende diensten. Alleen indien noodzakelijk voor het uitvoeren van haar doelstelling zal Stichting Nina Foundation (persoons)gegevens met deze derden delen. In dat geval verlangt Stichting Nina Foundation dat deze externe dienstverleners zich in gelijke mate houden aan de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Uitvoering van diensten bij Stichting Nina Foundation
Indien u ten behoeve van de doelstelling van Stichting Nina Foundation diensten verricht of anderszins diensten levert aan Stichting Nina Foundation, worden uw (persoons)gegevens verwerkt indien en voor zover dat nodig is voor de instandhouding van de relatie en voor de uitvoeringen van de diensten. Indien u vrijblijvend contact heeft gehad met Stichting Nina Foundation, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat duidelijk is dat geen verdere relatie tot stand zal komen. Stichting Nina Foundation kan persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Cookies of gelijksoortige technologieën
Op onze website wordt geen gebruik worden gemaakt van cookies of gelijksoortige technologieën. Stichting Nina Foundation past Google Analytics niet toe, een service die wordt aangeboden door Google. Hiermee kan het bezoek aan de website worden geanalyseerd. Met de daaruit verworven inzichten kunnen de website en dienstverlening worden verbeterd. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen.

Uw rechten
U kunt uw gegeven toestemming voor het gebruik van (persoons)gegevens op ieder moment intrekken. Hiertoe kunt u een bericht zenden aan Stichting Nina Foundation ter attentie van de werkgroep Gegevensbescherming & Privacy, Proveniersstraat 5b, 3033 CE, Rotterdam, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw (persoons)gegevens voor marketing doeleinden door een verzoek tot beëindiging te richten aan Stichting Nina Foundation, ter attentie van de werkgroep Gegevensbescherming & Privacy, Proveniersstraat 5b, 3033 CE, Rotterdam, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. U heeft het recht Stichting Nina Foundation te verzoeken om inzage in uw (persoons)gegevens, afscherming van uw (persoons)gegevens, beperking van de verwerking van uw (persoons)gegevens, correctie van uw (persoons)gegevens, verwijdering van uw (persoons)gegevens en overdracht van uw (persoons)gegevens in een direct downloadbaar en machineleesbaar format. Een dergelijk verzoek kan worden gericht aan Stichting Nina Foundation, ter attentie van de werkgroep Gegevensbescherming & Privacy, Proveniersstraat 5b, 3033 CE, Rotterdam, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Stichting Nina Foundation draagt zorg voor de adequate beveiliging van uw persoonsgegevens door passende technische en organisatorische waarborgen.