Voor het Angelman Syndroom

Het Expertisecentrum kent reeds 100 patiënten met Angelman Syndroom. Deze patiënten hebben behoefte aan informatie en begeleiding. De artsen in het centrum hebben hier geen mogelijkheid...

Het ontwikkelen van een medicijn is één ding. Het is echter nog belangrijker om te weten wat de effecten zijn van een potentieel medicijn. Daarom is het van groot belang om te weten in...