Voor het Angelman Syndroom

Deze methode is ontwikkeld door Helen en Mike Downey , artsen en ouders van een kind met het zeldzame Rubinstein Tabyi Syndrom. De gedachte achter deze methode is dat gekeken moet worden naar het totale beeld van het kind, dus niet alleen naar zijn beperkingen en zijn behoeftes, maar vooral naar wat hij kan. Door daarop de nadruk te leggen, wordt het kind in zijn geheel gestimuleerd en krijgt het zelfvertrouwen. Dat is positief voor zijn ontwikkeling.

Ouders die besluiten om deze methode toe te passen, volgen eerst een sessie van drie dagen waarin zij algemene kennis over Brain Solutions opdoen. Daarnaast leren de ouders oefeningen met hun eigen kind te doen. Die oefeningen zijn voor ieder kind anders, omdat er op ieder kind individueel wordt ingegaan. Alle oefeningen kunnen thuis worden gedaan. Het gaat om bewegingsoefeningen, massage en aanrakingsoefeningen en oefeningen waarbij het kind leert te communiceren met pictogrammen.

Na drie à vier maanden volgt er een terugkomdag. Dan wordt de ontwikkeling van het kind geëvalueerd en krijgen de ouders vervolgoefeningen en opdrachten mee die afgestemd zijn op het kind.

Ouders van AS-kinderen die deze methode gevolgd hebben of volgen, zijn er enthousiast over.

Links:

Brain Solutions: www.brainsolutions.org

De Hanen-oudercursus (spreek uit: hennen) is ontwikkeld door de Canadese Ayala Maolson ten behoeve van kinderen die langzaam of niet goed leren praten. De cursus is bedoeld voor ouders van kinderen tussen de één en zes jaar oud.

Het doel van deze cursus is meer begrip te ontwikkelen tussen ouders en kind:

 • De ouders moeten leren begrijpen wat het kind hen duidelijk wil maken.
 • De ouders leren woorden gebruiken die het kind begrijpt.
 • De ouders leren bovenstaande toe te passen tijdens de gewone dagelijkse dingen.

De cursus wordt gegeven in een groep. Daarnaast komt de docent bij het gezin thuis langs voor een korte video?opname van activiteiten  tussen ouders en AS-kind. De opname wordt met de ouders besproken.

Links:
MEE Zuid Holland Noord: www.meezhn.nl
Methodisch werken: www.methodieken.nl
Sociaal-emotionele ontwikkeling en communicatie: http://www.fortior.info/?pageid=254

The Hanen Center: www.hanen.org

Deze methode is ontwikkeld door de Amerikaanse kinderpsychiater Stanley Greenspan en is ook bekend onder de naam Floortime. De doelgroep is:  kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Bij deze methode volgt de volwassene het kind en lokt het interacties uit. Hierbij spelen de interesses en emoties van het kind een belangrijke rol. De Floortime-methode helpt het kind relaties op te bouwen, te communiceren en te denken.

Greenspan verdeelt de emotionele ontwikkeling in 6 fases:

 • zelfregulatie en aandacht (het kind blijft rustig en observeert wat er om hem heen gebeurt);
 • betrokkenheid (het kind heeft een emotionele relatie met moeder, vader en andere verzorgers);
 • initiëren van contact en heen en weer reageren met gebaren, lichaamstaal en oogcontact;
 • gedeelde aandacht voor probleemoplossing (bijv.: de vader bij de hand nemen en door middel van gebaren en lichaamstaal duidelijk maken welk speelgoed het kind bedoelt);
 • ideeën ontwikkelen (?doen alsof? ? spelletjes);
 • ideeën logisch verbinden (denken).

Deze methode is intensief en omvangrijk. Het gezin, begeleiders, leraren en therapeuten worden bij de behandeling betrokken. Gezamenlijk wordt bekeken wat het kind nodig heeft voor het stimuleren van zijn ontwikkeling. Het boek van Greenspan is in Nederland verkrijgbaar onder de titel ?Als uw kind speciale aandacht nodig heeft?.

De methode is voornamelijk geschikt voor kinderen tussen de 2 en 7 jaar, die moeite hebben om oogcontact te maken en interactie aan te gaan en die achterstand vertonen in spelontwikkeling, taalontwikkeling, motorische  en/of sociaal-emotionele ontwikkeling.

Links:

Methode Floortime: www.icdl.com
ChildCenter: www.childcenter.nl
Floortime Nederland: www.floortime.nl

Не "Скачать песню корни с днем рождения вика"оставалось сомнений, что они решили "Скачать патч на сталкер зов припять"взять его измором.

Сидя "Скачать игра джетта 4"ни жив ни мертв "Фильм дзен скачать"в запертом кабинете, Беннет "Учебник русского языка 9 класс тростенцова"Уилсон слушал его слова.

У "Безплатно скачать джейн эйр"львов или волков глаза "Скачать биболетова книга для учителя"расположены фронтально.

Неудивительно, что я "Скачать фильм экипаж"немного потерял голову.

Прежде чем повернуться, "Властелин колец режиссёрская версия скачать"Мэнген наконец заметил дыру "Викк для тебя скачать"в красном шелке пижамной рубашки.

Нет, это не могло ему померещиться.

SonRise (ook wel de Optionmethode genoemd) is één van de bekendste methoden die ontwikkeld zijn om contact te maken met autistische kinderen. Ondanks het feit dat de methode niet specifiek ontwikkeld is voor kinderen en volwassenen met het Angelman Syndroom, kan het ook voor hen geschikt zijn. De methodiek houdt in dat ouders of begeleiders zich proberen in te leven in de belevingswereld van het kind, door zijn handelingen te imiteren. Het kind merkt dit en begint langzaam (oog)contact te maken. Voorwaarde is dat het vrijwillig en met instemming van het kind gebeurt. Hierdoor ontstaat een groeiend wederzijds vertrouwen, neemt de gedeelde aandacht toe en kan het kind uitgenodigd worden om spelenderwijs op ontdekkingstocht te gaan.

Belangrijke kenmerken uit het SonRise-programma zijn:

 • het ?responsieve? karakter, waarin de ouder zowel zichzelf als het kind observeert;
 • de één- op-éénsituatie, waarin spelen en leren gecombineerd worden;
 • het gebruik van een prikkelarme omgeving; en
 • het feit dat het kind wordt uitgenodigd mee te doen zonder eisen.

 

Links:

Option Institute: www.option.org

Autism Treatment Center: www.autismtreatmentcenter.org

Земля задрожала от топота "Скачать чит на невидимость на танки онлайн"приближающегося племени.

Вы собирались "Скачать мп4 мультики"обратиться к ним после того нападения "Мастера закачек скачать"Рабла-йу.

Руками он попытался смягчить падение, как "Скачать игры для tegra 3"его учили.

То, что вы задумали насчет Илит, "Ключ к игре бургер мания"не кончится для вас добром, поверьте мне.

Он был "Игра райский сад играть"тот, кто убил Бореля "Акунин статский советник скачать"из дома Хендрейк во время битвы Эмбера и "Кухня дьявола книга"Хаоса.

x x x "Radeon x1300 скачать драйвера"У Доннерджека ушло несколько дней на "Adobe dreamweaver 8 скачать"то, чтобы привести в порядок оборудование.